Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Geendurefiets.nl

Hiermee komen alle eerdere leveringsvoorwaarden te vervallen.

Op onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
Het plaatsen van een bestelling op deze website houdt in dat u akkoord gaat met onze leveringsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen op GEENDUREFIETS.NL.
Eventuele wijzigingen in de leveringsvoorwaarden geschieden op schriftelijke basis. 

Geendurefiets.nl is een handelsnaam en webwinkel van Postma Tweewielers te Wergea
Ingeschreven bij k.v.k  Leeuwarden onder nummer: 01060337.  BTW nummer NL102199218B01
 
Overeenkomsten

Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze aanbiedingen en teksten vrijblijvend te noemen.

Wij behouden ons het recht voor om een geplaatste order te weigeren. Van een overeenkomst is pas sprake als wij de order hebben geaccepteerd
en u een bevestigingsmail met bestelnummer van ons heeft ontvangen.

Product

De door u bestelde fiets(en) word(t)(en) door Geendurefiets.nl rijklaar* afgeleverd. 
(eventuele bestelde accessoires dient u zelf te monteren)
Wijzigingen in prijs en specificaties door fabrikant / importeur doorgevoerd, alsmede kleine kleurafwijkingen voorbehouden.
*Tenzij anders aangegeven (dit staat in dat geval duidelijk bij de betreffende fiets vermeld.
* Een uitzondering hierop vormen kinderfietsen tot en met 20 inch. Deze worden niet rijklaar, maar fabrieks klaar afgeleverd. Deze fietsen zijn voor 95% gemonteerd en het overige dient u zelf te doen.

Prijzen en betalingen

Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Betaling kan vooraf door middel van bank / giro. of iDeal.
Bij het ophalen in Wergea kunt u met pin of contant betalen.

Levering
Indien u de fiets op een door u opgegeven adres afgeleverd wilt hebben, zullen wij de fiets bij u ( laten ) bezorgen.
De fiets(en) en/of accessoire(s) kunnen ook door de koper – op de afhaallocatie worden opgehaald.
Voor de dagen en tijden waarop dit mogelijk is, raadpleegt de koper de website.
De aansprakelijkheid tijdens het transport van Geendurefiets.nl naar de consument is voor risico van Geendurefiets.nl tot op het moment dat de bestelling is afgeleverd.


Voorbehoud van eigendomsrecht
Het eigendomsrecht gaat pas dan over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Geendurefiets.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

Garantie, Aansprakelijkheid en reclames.

Geendurefiets.nl hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikant zijn opgesteld. Garantiegevallen worden uitsluitend uitgevoerd in onze winkel / werkplaats te Wergea.
Op dit adres kunt u tevens terecht voor alle andere reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw fiets.
Indien garantieafhandeling per post mogelijk is, zijn de portokosten daarvan voor uw rekening. Geendurefiets.nl vergoedt nooit reparatiekosten van derden.
Bij een garantie aanvraag dient altijd een geldig aankoopbewijs te worden overlegd.
De kosten van het toesturen en retour sturen van garantie onderdelen van en naar Geendurefiets.nl zijn voor rekening van koper.

Wet kopen op afstand
In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft u na het doen van aankopen bij Geendurefiets.nl het recht op een afkoelings periode van 14 werkdagen na aflevering van het product.
Binnen deze periode mag u gebruik maken van het herroepingsrecht. Een product mag u dan retour sturen indien redelijkerwijs mogelijk in de orginele verpakking en zonder zichtbare gebruikssporen.
Uitzondering zijn sommige electrische fietsen ,daar komen kosten aan omdat ze bij de fabrikant op naam van klant zijn geregistreerd.
U dient zelf de portokosten voor het terugsturen te betalen. U kunt eenvoudig een mailtje sturen naar info@geendurefiets.nl met in het onderwerp van uw email duidelijk vermeld uw bestelnummer.
Geeft u in dit mailtje aan wat u wenst te retourneren en of u dit wenst te ruilen of te laten crediteren. Wij mailen u dan de retourprocedure. Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender.
Tevens dient u het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren (onvoldoende gefrankeerde post en rembours zendingen worden geweigerd).

Uitsluitingen

In geval er sprake is van overmacht ( niet-toerekenbare mogelijkheid om een verplichting na te komen ), behoudt Geendurefiets.nl zich het recht voor om naar eer en geweten te handelen.

Bijzondere bepalingen
Maten, prijzen, specificaties en afbeeldingen op de website gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of plaatsingsfouten.
Geendurefiets.nl behoudt het recht voor om bij een unieke bestelling die niet op voorraad is en apart besteld dient te worden, een aanbetaling te vragen van minimaal 30% van het aankoopbedrag.